Home >

Ophokplicht

Krijgen de 3,3 miljoen poezen en katten in Nederland net als hun Duitse soortgenoten straks huisarrest vanwege de naderende vogelgriep? Er is vooralsnog geen aanleiding om in ons land een ophokplicht voor katten in te stellen.

In  Duitsland denkt men daar geheel anders over.

Het onverwacht snel overspringen van het vogelinfluenzavirus op een kat heeft bij onze oosterburen voor heel wat nervositeit gezorgd.

 

Ook de NHDB heeft intussen verzocht om zo’n kattenophokplicht in te stellen. Tevergeefs, tot nu toe.

De  voorzitter stelt: „De combinatie van katten en ‘klassieke vogelpest’ is op allerlei manieren zonder meer risicovol te noemen.”

De trotse bond van hoenderliefhebbers heeft dan ook alle hobbymatige pluimveehouders opgeroepen zoveel mogelijk katten bij hun hokken en rennen te weren. „Wij achten het infectierisico zelfs groter dan het risico dat hobbymatig gehouden pluimvee teweegbrengt”,

Aldus de voorzitter. Katten kunnen een belangrijke schakel zijn bij de verspreiding van het virus. Zij kunnen het virus overdragen op mensen, het overdragen binnen de eigen soort en op andere dieren, met name pluimvee met alle desastreuze gevolgen van dien.

„Ik zie niet zo snel gebeuren dat een zwaan het kadaver van een vogel opeet, een kat doet dat wél.”

De NHDB heeft intussen ook alle Nederlandse kattenliefhebbers gevraagd hun huisdieren binnen te houden.

 

Veel kattenliefhebbers reageren zo:

„Maar ik kan mijn drie katten gewoon niet binnenhouden”,

“Ze breken de tent hier af als ik ze in huis opsluit.”

“Dat pikken ze niet.”

“Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen de kat huisarrest te geven.”

„Dan gaat-ie dood!”

“Poezen en katten moeten de ruimte hebben je kunt ze niet wekenlang vastleggen.”

 

Maar misschien zou het toch wel raadzaam zijn, uit het oog van welzijn van mens en dier.”

Op dit moment dus geen ophokplicht voor katten. „want er is géén vogelgriep in Nederland.” Maar dat zou dus kunnen veranderen! Bijvoorbeeld als vandaag het H5N1virus hier zou opduiken. Dan zouden er eventueel dergelijke maatregelen genomen moeten worden.”

 

Om alle kattenliefhebbers een beetje gerust te stellen, de ophokplicht hoeft niet perse een straf te zijn!

Kattenrennen.nl bied u vele verschillende mogelijkheden voor binnen en buiten om uw geliefde dieren veilig en met veel ruimte op te hokken!!

 ShopFactory (TM). Click Here.